Hey, ik ben Maaike

Transformationeel coach & Trainer

Mijn naam is Maaike, transformationeel coach & trainer met een voorliefde voor natuur en beweging. Ken je me wat beter of werkte je al met me samen dan omschrijf je me waarschijnlijk als rustig en tegelijkertijd stoer, daadkrachtig en scherp, oprecht en creatief.

Internationaal Gecertificeerd

 + 500 coachingsuren

outdoorliefhebber

boeken-nerd

Maaike Rijk Coaching & Training, gevestigd op de Van Duivenvoordestraat 20 te Rijen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Maaike Rijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Maaike Rijk Coaching & Training. Ze is te bereiken via info@maaikerijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maaike Rijk Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je e-mailactiviteiten, zoals het openen van e-mails en het klikken op links
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maaikerijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maaike Rijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

Maaike Rijk Coaching & Training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Maaike Rijk Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maaike Rijk Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-maillijst

Als je op de e-maillijst staat ontvang je updates over onder andere nieuwe blog artikelen en speciale evenementen. Je kunt je op elk moment uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke mail.

Als je de mails een paar maanden niet leest word je na een laatste reminder automatisch van de e-maillijst uitgeschreven.

Ieder kwartaal worden uitgeschreven e-mailadressen met alle bijbehorende gegevens uit het systeem verwijderd.

Gegevens klanten en potentiële klanten

Gegevens van klanten en potentiële klanten worden altijd bewaard, tenzij wordt afgesproken dat de gegevens eerder verwijderd worden. Het gaat om onder andere ingevulde formulieren, e-mails, offertes, gespreksnotities, inloggegevens, logboek van coachingsuren, facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maaike Rijk Coaching & Training  deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maaike Rijk Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Maaike Rijk Coaching & Training gebruik van systemen, bedrijven en organisaties die hun gegevens goed beschermen en voldoen aan de GDPR/AVG:

MailChimp, verzenden van nieuwsbrieven en event updates

GDPR statement

Privacyverklaring

Calendly: maken van afspraken

GDPR statement

Privacyverklaring

 

Dropbox: synchroniseren bestanden

GDPR statement

Privacyverklaring

 

Groove, verzenden van persoonlijke mail

GDPR statement

Privacyverklaring

 

Facebook: advertenties, deelknop, like box

GDPR statement

Privacyverklaring

 

Google: analytics, advertenties, deelknop, agenda

GDPR statement

Privacyverklaring

 

Mollie: betalingen

Privacyverklaring

 

Zoom, online coaching

GDPR statement

Privacyverklaring

 

XEL, Website en e-mailhosting

Privacyverklaring

Gegevens die jij achterlaat op de website van Maaike Rijk Coaching & Training zijn op de servers van Xel Media BV opgeslagen.

Wetransfer: versturen van bestanden

GDPR statement

Privacyverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maaike Rijk Coaching & Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Maaike Rijk coaching & Training  gebruikt functionele cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden.

Daarnaast plaatsen we analytische cookies die het surfgedrag van bezoekers anoniem bijhouden (Google Analytics).

 • Facebook en Instagram: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig voor Facebook advertenties)

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Website Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maaikerijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek

Maaike Rijk Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maaike Rijk Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maaikerijk.nl

 

versie 5 januari 2020

Insert Content Template or Symbol

Meer lezen?

Dit zijn de populairste artikelen op dit moment